Stefan Paul
Du är inbjuden och välkommen gäst på min hemsida.

Jag har en hemsida för att ge mina tankar och värderingar vingar,
så att de kan sväva ut och nå sin betraktare. Bli till vingslag
i en skapande process. Följ oss på Facebook.
Jag vill med denna fotoexpo visa min vördnad för Naturen och dess element.
Den natur som är förutsättningen för allt liv på vår Jord.
Där Jag och Du är en del av denna natur.
Utställare: Stefan Paul
Layout: Gunn Björn.

Jord

Luft

Eld

Vatten

This site is produced by Christer Blom
Background by Stefan J Nilsson